Clinical Evaluation of Imipenem/Cilastatin Sodium as a second Line regimen in Severe Infections Associated with Hematologic Disorders

Shoichiro Tsuda, Hiroyuki Nakai, Tsuyoshi Murakami, Suguru Seryu, Teruyuki Takashima, Shinji Tanaka, Hitoshi Nakagawa, Hikari Nishigaki, Tsukasa Okuda, Kazuhiro Nishida, Shohei Yokota, Masafumi Taniwaki, Shinichi Misawa, Eei Kashima, Hiromi Yashige, Yuko Kuzuyama, Hiroshi Fujii, Tetsuro Nakai, Yasuo Ohkawara, Hitoshi ImanishiShigeo Horiike

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical Evaluation of Imipenem/Cilastatin Sodium as a second Line regimen in Severe Infections Associated with Hematologic Disorders'. Together they form a unique fingerprint.